Italiensk sprogundervisning og kurser for virksomheder

Sprogkurser i italiensk

Flickr_-_…trialsanderrors_-_The_Colosseum,_Rome,_Italy,_ca._1896Efter 20 års dvale er Italien kommet i gang med økonomiske reformer, som igen gør støvlelandet til et interessant marked for dansk erhvervsliv.

For at begå sig på det italienske marked er det bl.a. nødvendigt at have en indsigt i den italienske kultur, der i høj grad præger forretningslivet, hvor la bella figura – den gode fremtoning – har en afgørende, men ofte overset, konkurrencemæssig betydning. Kendskab til sproget er derfor et godt udgangspunkt for enhver, der skal samarbejde med italiensk erhvervsliv, hvor det ikke er usædvanligt at møde erhvervsfolk, som kun taler italiensk.

Selvom dansk og italiensk ligger et stykke fra hinanden rent sprogligt, er der en hel del ord i det danske sprog, som stammer fra italiensk, f.eks. gondol, koncert, broccoli, terrakotta og primadonna.

Italiensk er officielt sprog i Italien og Schweiz (især kantonerne Ticino og Grigioni), foruden i Vatikanstaten og mikrostaten San Marino. Desuden er der store emigrantgrupper i for eksempel USA og Canada, der har italiensk som modersmål eller andetsprog. Italiensk tales af cirka 70 millioner mennesker i verden.

Med et sprogkursus fra abcSPROG bliver du rustet til at kunne klare dig professionelt på italiensk.

Inden for italiensk til erhvervsfolk tilbyder vi

Hvad enten du ønsker et kursus af kortere eller længere varighed, finder vi en løsning til dig.