Svorsk

Nedenfor kan du læse nærmere om Mathilde, som blev vores første svorskkursist og høre hendes svar på nogle spørgsmål om kurset

svorskKursisten

Mathilde fra firmaet 2-Biz Company har norske og svenske kunder i røret det meste af dagen og er i den forbindelse stødt på problemer.
Især tallene har, ifølge Mathilde, vist sig at være besværlige – både den ene og den anden vej. ”Når de f.eks. skal give mig deres kundenummer, foretage en bestilling, eller jeg skal nævne en pris, så er der meget, som kan gå galt,” fortæller Mathilde.

Kurset

Mathilde er vores første svorsk-kursist nogensinde. I løbet af efteråret har vi planlagt forløbet for et svorsk-kursus og brugt en del tid på at forudse, hvor der ville opstå problemer, og hvor der tværtimod kunne spares tid og indsats ved at den ene underviser egentlig dækker begge sprog på et konkret punkt. Vi satte os ned 3 mand og lavede et slags overfladisk program, som vi så kunne tilpasse, når vi begyndte at få folk på kursus. Vi var nødt til at sidde en dansker, en svensker og en nordmand sammen og prøve at forudse forløbet. Vi måtte gennemgå modalverber, udtale, tal osv. for at se, hvad der er det samme og hvad, der er anderledes. Både vores svenskunderviser, Hanna, og vores norskunderviser, Kirsti, har stor erfaring med at undervise danskere i deres egne sprog, men dette er dog alligevel et nyt felt, da de ganske vist forstår hinanden og danskerne, men pludselig risikerede de jo at skulle stå inde for at svare på noget, som de sådan set ikke vidste. Derfor lavede vi en skitse for kursusforløbet, det var vi nødt til – derefter blev vi nødt til at vente på, der dukkede en forsøgskanin op, så vi ikke kom til at bruge alt for meget tid på noget, som ville vise sig slet ikke at holde stik.

Netop da vi var klar, ringede Mathilde til abc. En af hendes kollegaer har tidligere gennemført et svensk-kursus med abcSPROG.

Programmet

Hun har gennemgået et 7-ugers program, hvor hun har mødtes med skiftevis vores norske og svenske underviser. Vi har gjort alt hvad vi kan for at tilpasse forløbet så vi kan spare undervisningstid ved f.eks. at lære noget om norsk, som så også gør sig gældende for svensk, således at kursisten ikke skal sidde og få dette at vide 2 gange. Imellem møderne har Mathilde lånt film, bøger og lydbøger på begge sprog, så hun også hjemme har kunnet fordybe sig i sprogene.

I løbet af det korte svorsk-kursus har Mathilde efter eget udsagn allerede mærket en stor fordel i hverdagen. En af de praktiske småting er at fokusere på ”telefonsprog”, hvordan siger man ”kan du gentage det?” og ”vil du sige det ét tal ad gangen?” og den slags på en måde så man er sikker på, modparten forstår det. Desuden er der en del faldgruber, det er vigtigt at undgå for at forhindre misforståelser. Også når man skal stave noget er der mange ”fælder” – man skal f.eks. ikke sige ”æ som æbler” til en nordmand, da æbler på norsk staves med ”e”.

Jeg spørger Mathilde, om hun i praksis skelner mellem norsk og svensk, eller om hun er ligeglad. Hun svarer, at hun skelner, og at det er vigtigt, for så kan hun bedre vælge det rigtige ord. ”Især dialekterne gør det svært, men vi har også været omkring forskellige dialekter i løbet af kurset,” fortæller hun.

Hvad var din personlige målsætning for kurset, og hvor tæt er du på at nå den?
“Min målsætning var ikke blot at blive bedre til at forstå, det var også selv at kaste mig ud i at tale på sprogene. Jeg er lidt af en perfektionist, så jeg har ikke gjort det endnu på telefonen, men vi træner det, når vi mødes til undervisning, og jeg er sikker på, jeg nok skal komme til at gøre det!”

Jeg spørger, om det har været forvirrende at have to forskellige undervisere fra uge til uge, det kunne man jo godt frygte, men Mathilde siger nej. Det har været et spændende program, som hele tiden er blevet tilpasset, det har ikke ligget ”for fast”. På den anden side har de to undervisere været gode til at tale sammen imellem møderne, så jeg har ikke følt at jeg skulle spilde tid på at repetere fra gang til gang.
Underviserne er begge gode til at tilpasse sig mine behov og vi har udarbejdet nogle gode ordlister i fællesskab, som jeg helt klart kan bruge fremover, og som mine kollegaer også nyder godt af.

Tak til Mathilde, Hanna og Kirsti for deres store indsats.

2018-09-27T10:35:20+00:00