Danskundervisning til ordblinde

Kursus til medarbejdere som kæmper med at knække den skriftlige kode på deres eget sprog

dyslexic

Det kan være svært at finde målrettet hjælp inden for dette felt. abcSPROG tilbyder eneundervisning med en underviser, som har mange års erfaring med at undervise svage læsere og ordblinde.

”Der findes forskellige grader af ordblindhed og forskellige måder at kompensere for det på,” fortæller vores underviser, Helle Vestergaard. ”Typisk vil en ordblind undgå skriftlige formuleringer, der indeholder ord, som er svære at stave, eller undgå at skrive i det hele taget. En af mine ordblinde kursister hos abcSPROG fortæller f.eks., at han under sit ingeniørstudie undgik at renskrive opgaverne, når de arbejdede i grupper. Han deltog aktivt i gruppearbejdet og var med til at udforme de skriftlige formuleringer, men han overlod skrivearbejdet og korrekturlæsningen til de andre i gruppen.”

På et ordblindekursus kan du få hjælp til selvhjælp, dvs. at du arbejder målrettet med egne tekster og tilbagevendende fejl. Du får også information om tilgængelige hjælpemidler, f.eks. oplæsnings- og medstavningsprogrammer.

Individuel tilpasning giver optimalt udbytte

Som ordblind borger har man ifølge lovgivningen ret til gratis ordblindeundervisning, men denne undervisning foregår på hold med op til seks deltagere, på fastlagte tidspunkter og med en begrænsning i timetal.

Hos abcSPROG foregår undervisningen derimod som eneundervisning og på de tidspunkter, der passer kursisten, og vi kan derfor tilbyde maksimal fleksibilitet i forhold til kursets indhold og tilrettelæggelse.

Som en tidligere kursist udtalte: ”Når vi mødes, har vi et fastlagt program for dagens lektioner, som dækker lige netop de punkter, jeg har brug for at arbejde med. Der er dog altid plads til, at jeg kan få svar på de spørgsmål, der ofte dukker op undervejs.” Denne fleksibilitet og konstante tilpasning til kursistens behov er ideel i forhold til et optimalt udbytte.

Ordblindeundervisning hos abcSPROG adskiller sig ikke i pris fra vores almindelige sprogkurser. Prøv f.eks. et klippekort med 10 lektioner.